Vergoeding

U betaalt nooit meer dan uw zorgverzekeraar aan u vergoedt.

Welke medische kosten worden vergoed of juist niet vergoed?

Eigen risico
Als u 18 jaar of ouder bent moet u een deel van de zorg die valt onder de basisverzekering eerst zelf betalen. De hoogte van het verplichte eigen risico is wettelijk bepaald en bedraagt voor 2020 € 385 per persoon. Naast het verplichte eigen risico kunt u bij uw zorgverzekeraar gekozen hebben voor een vrijwillig verhoogd eigen risico.

Voor de zorg binnen deze dermatologie praktijk geldt dat de behandeling onder de basisverzekering valt net als bij het ziekenhuis. Komt u naar de praktijk en heeft u in 2020 nog geen zorgkosten gemaakt, dan worden de kosten van de behandeling met uw eigen risicobedrag verrekend door uw zorgverzekeraar met de ingediende rekening.

Stel u maakt (voor de eerst keer dit jaar) medische kosten voor zorg die valt onder de basisverzekering. Omdat de praktijk niet gecontracteerd is zal uw zorgverzekeraar, afhankelijk van uw polis, gemiddeld slechts 70% van de rekening aan u vergoeden.
Wij zijn van mening dat u als patiënt niet hoeft op te draaien voor de resterende 30% en willen u daarom dit deel als korting geven op uw behandeling. Dit heet een ‘coulance-regeling’. Alleen het bedrag dat u vergoed krijgt, betaalt u aan ons.

Hoe ontvangt u deze korting?

  • U heeft van lnfomedics namens de praktijk een rekening ontvangen.
  • Betaal de rekening niet maar dien deze direct in bij uw zorgverzekeraar.
  • U ontvangt van uw zorgverzekeraar de uitkering van de rekening
    (afhankelijk van uw polis tussen de 70%-100%).
  • U betaalt alleen de uitkering van uw zorgverzekeraar. Het eventueel door de zorgverzekeraar
    ingehouden eigen risico is uiteraard voor eigen rekening en vult u zelf aan.
  • Maak de uitkering over naar lnfomedics.
  • Het niet vergoede deel van de zorgverzekeraar wordt kwijtgescholden.